Təqdimat

Təqdimatların Hazırlanması
Başlayan qiymət ₼15.00
Pdf,word,power point ve s. işlerinin görülmesi
Başlayan qiymət ₼10.00
PowerPoint presentation
Başlayan qiymət ₼10.00
Təqdimatların hazırlanması
Başlayan qiymət ₼50.00
Mətinlərin yığılması Təqdimatların hazırlanması
Başlayan qiymət ₼10.00
Effektiv təqdimat
mövzuya uyğun sərbəst işlər
Başlayan qiymət ₼10.00